“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2566 15.00 น. ผบ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการ CRMA Virtual Run Bike (โครงการเดิน - วิ่ง - ปั่น เพื่อสุขภาพ) ของกำลังพลภายใน รร.จปร. ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

25 ตุลาคม 2566 08.00 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ) กรุณาเป็นประธานในการรวมพลประจำสัปดาห์ สกศ.รร.จปร. ณ ห้องพระ สกศ.รร.จปร.

23 ตุลาคม 2566 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำข้าราชการ สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ณ หน้าลานกองบัญชาการ รร.จปร.

18 ตุลาคม 2566 08.00 น. ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผอ.สกศ.รร.จปร. ในการรวมพลประจำสัปดาห์ สกศ.รร.จปร. ณ ห้องพระ สกศ.รร.จปร.

18 ตุลาคม 2566 08.30 น. สกศ.รร.จปร. จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงวิธีการดูแลรักษาต้นไม้ใหญ่ในพื้นที่ รร.จปร.  ณ พัน.ร.รร.จปร. (ร้อย บก.)

18 ตุลาคม 2566 สกศ.รร.จปร.จัดกำลังพล ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ถนนจงรักภักดี

16 ตุลาคม 2566 ผอ.สกศ.รร.จปร.ร่วมกับคณะผู้บังคับบัญชา ตรวจเยี่ยมการฝึกของ นนร.ชั้นปีที่5 ณ ศูนย์การทหารราบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

12 ตุลาคม 2566 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และข้าราชการ สกศ.รร.จปร.เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ ณ พุทธศาสนสถานและหอประชุม รร.จปร.

11 ตุลาคม 2566 08.30 น. รอง ผบ.รร.จปร.(ศ.) กรุณาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมนาวิชาการ อาจารย์และ นนร. ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 ณ ห้อง 206, ห้อง 209, หอประชุม สกศ.รร.จปร.

5 ตุลาคม 2566 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. มอบนโยบายให้กับกำลังพล สกศ.รร.จปร. ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.