“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. จัดพิธีแสดงการขอบคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ สกศ.รร.จปร. ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 ก.ค. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมกับ ร.ร.นครนายกวิทยาคม จัดกิจกรรมนำชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร และเสวนาเรื่อง "ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบันกับประเทศไทย" ในวันที่ 24 ส.ค. 63 ณ กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจกับเยาวชน ม.5 ม.6 สายสังคมศาสตร์จำนวน 80 คน เรื่อง ความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ไทย และแนวคิดประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับประเทศไทย

สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก สวพ.ทบ. และพาชมงานวืจัยของ อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร.

สกศ.รร.จปร. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงิน" ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ 5 โดย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร. 

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการทำความสะอาดบริเวณอาคารสวนสมุนไพรมูลนิธิกิตติขจรเภสัชเวทย์ฯ ในวันที่ 13 ส.ค. 63

สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 ส.ค. 63 ณ บก.รร.จปร.

ผอ.สกศ.ฯ เยี่ยมเยียน พร้อมมอบของชำร่วยเพื่อเป็นกำลังใจกำลังพลและครอบครัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 30 ก.ค. 63 ณ บริเวณแปลงปลูกต้นไม้ สระน้ำอินทนิล สกศ.รร.จปร.

พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด มอบรางวัลการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ใน ระดับโรงเรียนทหาร–ตำรวจ ประจำปี 2563 ที่ กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพฯ
โดยในปีนี้ ศูนย์ไซเบอร์ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ในระดับโรงเรียนทหาร–ตำรวจ ผ่านระบบออนไลน์ แล้วเสร็จไปเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน 20 ทีม จาก จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โรงเรียนจ่าอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ โดยผลการแข่งขัน

- รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม SecondThirdHUNTER จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีม FourthHUNTER โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม W4tcl-l_Du©k จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ทีม FifthHUNTER จาก โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
- รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Protato จากโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ทั้งนี้ การแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ของกองทัพไทย ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี2561

ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 63 ณ บก.สกศ.รร.จปร.