“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

รอง ผอ.สกศ.ฯ (ศ.) เป็นประธานในงานอบรมการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) และการฟื้นคืนชีพ CPR ณ ห้อง 206 กปศ.ฯ

21 มิถุนายน 2566 ผบ.ทบ. ตรวจเยี่ยม สกศ.รร.จปร. ได้ติดตามการพัฒนาห้องเรียน วิธีการสอนที่ทันสมัย และการปรับปรุงภูมิทัศน์ของ สกศ.รร.จปร. โดยกรุณาให้คำแนะนำในการพัฒนาการศึกษาและหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ สอดคล้องกับยุคสมัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

14 มิถุนายน 2566 15.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ ลานหน้าหอประชุม สกศ.รร.จปร. และเดินออกกำลังกาย รอบอ่างเก็บน้ำ

ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการรวมพลประจำสัปดาห์ กำลังพล สกศ.รร.จปร. ณ ห้องพระ บก.สกศ.รร.จปร.

กำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยมี ผบ.รร.จปร. ร่วมออกกำลังกายและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ แก่กำลังพล สกศ.รร.จปร. ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

 

3 มิถุนายน 2566 19.19 น. พล.ต. พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ณ หอประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น ๒ ศาลากลาง จว.น.ย.โดยมี ผวจ.น.ย. กรุณาเป็นประธานในพิธีฯ

1 มิถุนายน 2566 1130 น. พล.ต. พีรพล  สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. นำข้าราชการ สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

18 พฤษภาคม 2566 1530 น. พล.ต. พีรพล  สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร.นำ รอง ผอ.สกศ.ฯ ผอ.กอง และ กพ.สกศ.ฯ ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้" ณ บริเวณด้านข้าง กวย.สกศ.รร.จปร.

 

30 พ.ค.2566 10.00 น.  พล.ต. พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการนิทรรศการพิเศษเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2566 เรื่อง "ลาวเวียง ไทยพวน : จากแดนลาวสู่นครนายก" ณ หอพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์ ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก จว.น.ย. (บริเวณเขื่อนขุนด่านปราการชล) โดยมี ผวจ.น.ย กรุณาเป็นประธานในพิธีฯ

18 พฤษภาคม 2566 0830 น. สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพการศึกษา รร.จปร. โดยมี พล.ต. สิทธา  สาริบุตรานนท์ รอง ผบ.รร.จปร.(ศ) กรุณาเป็นประธาน ณ ห้อง 308 กปศ.สกศ.รร.จปร.