“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

20 ธ.ค.65 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการประชุม ผู้บริหาร สกศ.รร.จปร.

20 ธ.ค. 65 17.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และคณาจารย์ เข้าร่วมพิธีอำลาผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ (โยนกระเป๋า) ณ ศาลาวงกลม รร.จปร.

19 ธ.ค.65 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.ตรวจเยี่ยมบ้านพักในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร. มีบ้านพักประเภทบ้านบี, บ้านซี, บ้านดี, แฟลตอี, แฟลต ก.และแฟลต ค.

กฟส.สกศ.รร.จปร.สนับสนุนโครงการอบรมฟิสิกส์โอลิมปิก ค่าย ๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ รร.ตท.สปท. (ทุกวันจันทร์,พุธ 1900-2100น.) วิทยากรบรรยายชมรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กิจกรรมดาราศาสตร์) ณ รร.ตท.สปท. (ทุกวันจันทร์ 1500-1700น.)

16 ธ.ค.65 17.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. สวดมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ลานหน้า บก.สกศ.รร.จปร.

15 ธ.ค.2565 09.30 น. ผบ.รร.จปร. และคณะผู้บังคับบัญชาตรวจเยี่ยมการสอบประจำภาคเรียนที่ 2/65 ของ นนร. โดยมี ผอ.สกศ.รร.จปร.ให้การต้อนรับ ณ อาคารเรียน สกศ.รร.จปร.

15 ธ.ค.65 11.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.และข้ราชการ สกศ.รร.จปร. ทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ณ กตก.สกศ.รร.จปร.

9 ธันวาคม 09.00 น. พล.ท.ศุภชัย  ศรีหอม ที่ปรึกษาพิเศษ รร.จปร.และ ผอ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการสอบประจำภาคเรียนที่ 2/65 ของ นนร. ณ อาคารเรียน สกศ.รร.จปร.

9 ธ.ค.2565 10.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานประชุมเรื่องการจัดการการสอบและการให้คะแนนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับ นนร. ในทุกสาขาวิชา

7 ธ.ค.2565 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. ได้กรุณารับแถว นนร. ณ สกศ.รร.จปร.