“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผู้บัญชาการพิเศษ รร.จปร.

หน้าแรก > ผู้บัญชาการพิเศษ รร.จปร.

ประวัติ ผู้บัญชาการพิเศษ รร.จปร.

พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับราชการในตำแหน่ง อาจารย์ส่วนการศึกษา รร.จปร. เมื่อ พ.ศ. 2529 โดยทรงสอนวิชาต่างๆ ณ กองวิชากฏหมาย และวิชาสังคมศาสตร์ เช่น วิชาประวัติศาสตร์ไทย และวิชาสังคมวิทยา ต่อมา พ.ศ. 2530 ได้มีการจัดตั้งกองวิชาประวัติศาสตร์ขึ้น จึงดำรงตำแหน่งหัวหน้ากองวิชา ในฐานะข้าราชการประจำและ "ทูลกระหม่อมอาจารย์" ท่านมาทรงงาน ณ รร.จปร. เป็นประจำสัปดาห์ละ 2 วัน เนื่องจากอีก 5 วันที่เหลือทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อราษฎรทั้งประเทศ ท่านทรงงานการเป็นครูจนกระทั่งทรงเกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 และตำแหน่งล่าสุดคือ ศาสตราจารย์ส่วนการศึกษา และผู้บัญชาการพิเศษ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

ภาพประวัติศาสตร์

Video Presentation

"ให้ทำหน้าที่ภารกิจของเรา อย่าตกใจ อย่าเสียขวัญ อย่าท้อถอย ใครมีหน้าที่สานต่อให้ดีที่สุด การมัวแต่ร้องไห้นั้นไม่มีประโยชน์ แต่การทำงานถวายพระองค์ท่านให้ดีนี่แหละดีที่สุด ได้เห็นคนลูกเล็กเด็กแดงมา เห็นคนมาเอื้อเฟื้อกัน มีรถรับ-ส่งกันฟรี เท่าที่ตัวเองจะทำได้นี่ก็ดี"