“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวสารน่าสนใจ

ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 ก.ค. 63 ณ บก.สกศ.รร.จปร.
สกศ.รร.จปร. จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (กรณีพิเศษ) ให้แก่ นนร. ระหว่างวันที่ 11-15 พ.ค. 63 โดย ทบ. ได้จัดอาจารย์พิเศษชาวต่างประเทศ จำนวน 3 นาย และ นนร. ชั้นปีที่ 1 ตอน ก.1 (English Program) จำนวน 37 นาย ณ ห้องเรียน กอศ.สกศ.รร.จปร. และ กปศ.สกศ.รร.จปร. ทั้งนี้ ผบ.ทบ. และคณะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของ ทบ. ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการเรียนการสอน และให้โอวาทแก่ นนร. ชั้นปีที่ 5 เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 63
สกศ.รร.จปร. ได้เริ่มทดสอบ ALCPT ให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1-5 และจะทำการทดสอบโดยต่อเนื่องเดือนละ 2 ครั้ง (สัปดาห์เว้นสัปดาห์) สำหรับ นนร. ที่มีผลการทดสอบไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดจะจัดสอนทบทวนให้ในวันเสาร์ของสัปดาห์ถัดไปและเริ่มสอนทบทวนครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2563
ผบ.รร.จปร. เยี่ยมชมการเตรียมการสอนออนไลน์ของ สกศ.รร.จปร. ในสถานการณ์ COVID-19
สกศ.รร.จปร. จัดการประชุมสาธิตการใช้อุปกรณ์สอนออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19
1 2 3