“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความสะอาดเขตสุขาภิบาลข้างกองวิชาประวัติศาสตร์ เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2565

กตก.สกศ.รร.จปร. ได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่เขตสุขาภิบาล สกศ.รร.จปร. บริเวณด้านข้างโซล่าฟาร์ม เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 65 

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาตัดแต่งต้นปาล์มและต้นสัก ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ พื้นที่สวนป่าสัก สกศ.รร.จปร.

วันที่ 3 พ.ค. 65  พ.ท.หญิง เบญจวรรณ อุปัชฌาย์ อาจารย์กองวิชากฎหมายและสังคมศาสตร์ สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ระยะที่ 3 โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการ ในระยะที่ 3 ปีงบประมาณ 2565

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติและพัฒนาวัดเขาคอก เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้อยวันพระราชสมภพของ พล.อ.หญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 27 เม.ย. 65 ณ พื้นที่ของ ทบ. บริเวณวัดเขาคอก

สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจากผู้บังคับบัญชา เนื่องในงานประเพณีวันสงกรานต์ ในวันที่ 11 เม.ย. 65 ณ บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดวัดและโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย. 65 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพ มหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์

สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และทำบุญตักบาตร ถวายแด่สมเด็จพระบูรพ มหากษัตริยาธิราชเจ้า แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ เนื่องในวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 6 เม.ย. 65

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมจิตอาสา มอบถุงยังชีพทางการศึกษา ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พลเอกหญิง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 1 เม.ย. 65 ณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม จ.นครนายก

สกศ.รร.จปร. นำ อจ.สกศ.รร.จปร. ดูงาน ร.112 พล.ร.11 เพื่อเยี่ยมชมกิจการและหารือการจัดกิจกรรมร่วมกันในอนาคต ในวันที่ 31 มี.ค. 65