“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

10 ม.ค.2566 10.00 น. สกศ.รร.จปร. ทำการสอบคัดเลือกนายทหารชั้นประทวนยศ ส.อ. ขึ้นครองอัตรา จ.ส.อ. ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ผอ.สกศ.รร.จปร. และ รอง ผอ.สกส.รร.จปร.(บ) กรุณาเป็นประธานและรองประธานในการสอบคัดเลือก 

9 ม.ค.2566 09.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และกำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา ทาสีกำแพงโรงเรียน ทาสีอุปกรณ์และทำความสะอาด ณ โรงเรียนอนุบาลคุณากร 

เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 2566 พล.ต.พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีปลงผมผู้ร่วมบรรชาอุปสมบท โครงการบรรชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดอุดมธานี พระอารามหลวง อ.เมืองนครนายก จว.น.ย. โดยมี นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธาน

6 ม.ค.2566 06.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 และการอวยพรปีใหม่และขอพรจาก ผบ.รร.จปร

4 ม.ค.2566 13.00 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ) กรุณาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมของห้องเรียน ปีการศึกษา 2566 (มาตรการประหยัดพลังงาน) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร.

ข้าราชการ สกศ.ฯ และครอบครัวร่วมกิจกกรรมสวดมนต์ข้ามปี ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.65
 รอง ผอ.สกศ.ฯ(บ.) , ผอ.กองฯ. , รอง ผอ.กองฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณแปลงสาธิตการเกษตร รร.จปร.

27 ธ.ค.65 08.00 น. กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธาน 

27-12-65 09.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการประชุมชี้แจงการตรวจสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.)ประจำปีการศึกษา 2566 (แบบเฉพาะกลุ่ม) 

27-12-65 10.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.กรุณาเป็นประธานในการประชุมพิจารณาทุน ป.โทและ ป.เอก ตามโครงการพัฒนาอาจารย์