“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

6 ก.ค.2566 15.30 น. การเสวนา Foreign Militaly Academies Talk (FMAT) โดย น.สัญญาบัตรที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยต่างประเทศ ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

5 ก.ค.2566 15.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ หน้าหอประชุม สกศ.รร.จปร. และพาเดินออกกำลังกายตามเส้นทาง รร.จปร.

4 ก.ค.2566 พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ)  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ พระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เดินทางไปทัศนศึกษา ซึ่งศึกาาเกี่ยวกับวิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (HI 5101) และวิชาประวัติศาสตร์อเมริกัน (ภาคภาษาอังกฤษ)(HI 5106) ณ พื้นที่จังหวัดชลบุรี

ฝบศ.ฯ ได้จัดอบรม สมาร์ทคลาสรูม ครั้งที่1/3 ณ ห้อง311 ก.3 เวลา 09.40-10.20น.
โดยมี รอง สกศ.(ศ) เป็นประธานและ อจ. พ.อ.หญิง จิดาภาฯ และ พ.อ.เมธีฯ เป็นวิทยากร

29 มิถุนายน 2566 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการรวมพล สกศ.รร.จปร.ประจำสัปดาห์ ณ ห้องพระ สกศ.รร.จปร.

29 มิถุนายน 2566 10.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. รับมอบเครื่องขัดพื้น จำนวน 12 เครื่อง โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้บัญชาการทหารบก และดูการสาธิตวิธีการใช้งานจากบริษัท ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

ผบ.ทบ. ได้จัดซื้อและส่งมอบเครื่องขัดพื้น ให้กับ สกศ.รร.จปร. จำนวน 12 เครื่อง ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร. โดย ผอ.สกศ.รร.จปร.และผอ.กองวิชาเป็นผู้แทนรับมอบ  รวมทั้งกำลังพล สกศ.รร.จปร. ที่ต้องใช้เครื่องขัดพื้นดังกล่าวไปใช้งานในแต่ละกองวิชา ได้เข้าร่วมชมการสาธิตการใช้งาน

ฝบศ.ฯ(สปค.ฯ) ได้จัดการประชุม คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น2 บก.สกศ.ฯ เวลา 13.30-14.30น.
โดยมี รอง ผอ.สกศ.(ศ)  เป็นประธาน

28 มิถุนายน 2566 13.30 น. สกศ.รร.จปร.จัดการอบรมการฟื้นคืนชีพ (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจ (AED) ให้กับกำลังพล สกศ.รร.จปร. โดยมีเจ้าหน้าที่จาก รพ.รร.จปร.เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้อง 206 กปศ.สกศ.รร.จปร.

28 มิถุนายน 2566 15.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณานำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกาย หน้าหอประชุม สกศ.รร.จปร.และเดินภายในพื้นที่ รร.จปร.