“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ก.พ.2566 08.30 น. จบ.ทบ.เข้าตรวจสอบรายละเอียดการจัดการกองทุนหมู่บ้านชุมชนทหาร ชุมชนที่ 2 (สกศ.รร.จปร.)

31 ม.ค.2566 09.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.กรุณาเป็นประธานในการประชุมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางในขั้นต้น หลักการจัดทำโครงการพัฒนา ระบบการเรียนการสอน สกศ.รร.จปร. ณ ห้องประชุมชั้น 3 สกศ.รร.จปร.

29 ม.ค.2566 06.00 น. ผู้บังคับบัญชาและกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70

29 ม.ค.2566 19.00 น. สกศ.รร.จปร. เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ มารดา พ.อ.ศรราม แสงวิลัย ผอ.กองฟิสิกส์ สกศ..รร.จปร.

28 ม.ค.2566 พล.อ.อุกฤษฎ์  บุญตานนท์ เสธ ทบ. ตรวจเยี่ยมการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.ในส่วนของ ทบ.ประจำปีการศึกษา 2566 (แบบเฉพาะกลุ่ม) ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (วิทยาเขตบางนา) 

26 ม.ค.2566 10.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. มอบกระเช้าให้กับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

26 ม.ค.2566 08.00 น. รร.จปร. ฝึกทบทวน ให้กับกำลังพล หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.

25 ม.ค.2566 09.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. ร่วมคณะ รอง ผบ.รร.จปร.(ศ.) ตรวจเยี่ยมสนามสอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา ในการสอบ นตท.ประจำปี 2566 (สอบเฉพาะกลุ่ม)

24 ม.ค.2566 08.00 น. กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย รอง ผอ.สกศ.ฯ (ศ.) เป็นประธาน

24 ม.ค. 2566 08.30 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. (ศ.) กรุณาเป็นประธานการประชุม หัวหน้าสนามสอบและนายทหารประสานงาน ในการสอบ นตท. ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สกศ.รร.จปร.