“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 ธ.ค.2565 15.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.ฯ เดินออกกำลังกายประจำสัปดาห์ จากศาลาวงกลมไปศาลพ่อขุนผาเมือง

7 ธ.ค.65  กวล.ฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน เพื่อตรวจข้อสอบก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 2/65

7 ธ.ค.65  กคศ.ฯ ประชุมคณะกรรมการกำกับมาตรฐาน เพื่อตรวจข้อสอบก่อนสอบประจำภาคการศึกษา 2/65

6 ธ.ค.2565 08.00 น. กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ โดย รอง ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. เป็นประธาน

6 ธ.ค.2565 15.00 น. นนร.ชั้นปีที่ 3 เลือกวิชาเลือกเสรี ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

วันที่ 6 ธ.ค. 65 ฝบศ.(สปค.) กตก.สกศ.ฯ จัดการประชุมคณะทำงานประกันคุณภาพการศึกษา สกศ.ฯ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สกศ.ฯ โดยมี ผอ.สกศ.ฯ เป็นประธานการประชุม

2 ธ.ค.2565 เวลา 08.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานประชุมการเตรียมความพร้อมการสอบภาควิชาการ การสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็น นตท. ในส่วนของ ทบ.(เฉพาะกลุ่ม) ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร.

2 ธ.ค.2565 10.00 น. ผศ.ดร.ประพจน์  อัศววิรุฬหการ บรรยายพิเศษให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 2 ที่ศึกษาวิชาไทยศึกษา (HI 2001)

2 ธ.ค.2565 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาพายเรือแคนนู, แอดเวนเจอร์และกีฬาพื้นบ้าน รร.จปร. ณ ลานกิจกรรม หลัง รพ.รร.จปร.

1 ธ.ค.2565 08.45 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และกำลังพล สกศ.รร.จปร.ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ณ สวนพฤกษพรรณเทพรัตน์