“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. นำ อจ.สกศ.รร.จปร. ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสวนป่าเบญจกิติ ระยะที่ 2 – 3 ตามความร่วมมือระหว่างกรมธนารักษ์ ร่วมกับ ทบ. (โดย ทภ.1) ดำเนินการโดย พล.พัฒนา 1 ในวันที่ 25 มี.ค. 65 

สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนจงรักภักดี ในวันที่ 16 มี.ค. 65 

กองเตรียมการและควบคุมการศึกษา สกศ.รร.จปร. ดำเนินการซักซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2565 ในวันที่ 17 ก.พ. 65 ณ บก.สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. ดำเนินการตรวจสอและทดสอบการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง

สกศ.รร.จปร. จัดกำลังพลสนับสนุนและร่วมงานวันกองทัพบก (วันกองทัพไทย) ในวันที่ 18 ม.ค. 65 บริเวณหน้า บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. ดำเนินการฝึกทบทวนนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศ ร.ต. - พ.ต. เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่นายทหารเวร สกศ.รร.จปร. เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 65 ณ บริเวณหอประชุม สกศ.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้งเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 ในวันที่ 27 ธ.ค. 64 บริเวณหน้า บก.รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวัยพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร 5 ธันวาคม 2564 ในวันที่ 1 - 2 ธ.ค. 64 โดยการทำความสะอาดไหล่ทางถนนสายจงรักภักดีและพัฒนาพื้นที่สวนสมุนไพร รร.จปร.

ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ จ.เพชรบูรณ์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2564 ในวันที่ 9-12 ส.ค. 64 บริเวณโดยรอบสวนเฉลิมพระเกียรติฯ กปศ.สกศ.รร.จปร.