“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

กองวิชาต่าง ๆ ใน สกศ.รร.จปร. ได้จัดประชุมกำกับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เมื่อวันพุธที่ 26 ต.ค. 
65 ผบ.รร.จปร. กรุณาเปิดงานสัมมนาวิชาการอาจารย์และ นนร. ประจำปี 2565 โดย นนร. ได้นำเสนอผลงานจากโครงงานวิจัยรวม 10 ผลงานในภาคเช้า และ อาจารย์ได้เสนอผลงานในภาคบ่าย

วันอังคารที่ 25 ต.ค.65 ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศแก่บุพการีของ สกศ.รร.จปร. และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ กพ.สกศ.รร.จปร.

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ต.ค.65 ผอ.สกศ.รร.จปร. พร้อมด้วย กพ.สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการ รร.จป

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 ต.ค.65 ผอ.สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 ต.ค.65 ผอ.สกศ.รร.จปร. ได้ปัจฉิมนิเทศนักเรียน บุตรกำลังพล ทบ. ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ 9 ต.ค.-22 ต.ค.65 ณ รร.จปร.  ตามความริเริ่มของ ทบ.