“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

16 ก.พ.2566 13.30 น. รอง ผบ.รร.จปร.(บ.) ตรวจเยี่ยมกำลังพลและดูความเรียบร้อยของบ้านพักทางราชการ บ้านพักแฟลต ก.7 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ สกศ.รร.จปร.

15 ก.พ.2566 11.00 น. การประชุมความร่วมมือทางวิชาการ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

14 ก.พ.2566 15.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานเปิดโครงการ Healthy & Smart Body ให้กับกำลังพล สกศ.รร.จปร. ที่มีค่า BMI เกินกำหนด

14 ก.พ.2566 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการประชุมกำหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์จากไฟ้าที่ผลิตโดยโครงการพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Farm)

21 ก.พ.2566 08.00 น. ผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานในการรวมพลประจำสัปดาห์ สกศ.รร.จปร.

13 ก.พ.2566 10.00 น. จก.กช.ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างอาคาร สกศ.รร.จปร.

10 ก.พ.2566 ผอ.สกศ.รร.จปร. ตรวจเยี่ยมการดูงานของคณะอาจารย์ สกศ.รรจปร. ณ กองทัพภาคที่ 2 ค่ายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

9 ก.พ.2566 08.00 น. รร.จปร. ฝึกทบทวน ให้กับกำลังพล หน่วยขึ้นตรง รร.จปร.

9 ก.พ.2566 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธานในการประชุมผู้บริหาร สกศ.รร.จปร. วาระปกติ (ครั้งที่ 2/2566) ณ ห้องประชุมชั้น 3 สกศ.รร.จปร.

7 ก.พ.2566 08.00 น. สกศ.รร.จปร.รวมพลประจำสัปดาห์ โดยมี รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ)กรุณารับแถว