“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 พ.ย.2565 ผอ.สกศ.รร.จปร.กรุณาเป็นประธาน ประชุมการ นำ อจ.สกศ.รร.จปร. ทัศนศึกษาดูงาน ทภ.2 และ ทภ.3 ณ ห้อง 105, 106 กปศ.สกศ.รร.จปร.

การตรวจเยี่ยมประกันคุณภาพการศึกษา ณ กปศ.ฯ โดย พ.อ. ทองคำ ชุมพล รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.

กิจกรรมจิตอาสา ตัดหญ้าและพัฒนาพื้นที่ถนนสายจงรักภักดี เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 65

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2565 เวลา 15.10 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.ฯ ออกกำลังกายประจำสัปดาห์  (เดินขึ้น guest house) 

15 พ.ย.2565 ผู้อำนวยการส่วนการศึกษา กรุณารับแถว กำลังพล ส่วนการศึกษา ในการรวมพลประจำสัปดาห์ ณ บริเวณหน้า บก.สกศ.ฯ

15 พ.ย.2565 ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานการประชุม ผบ.นขต.สกศ.รร.จปร. 

9 ก.ย.2565 ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.ฯ เดินออกกำลังกายและเก็บขยะรอบอ่างเก็บน้ำด้านหลัง สกศ.ฯ สวนสมุนไพร และสวนผลไม้ภาคใต้

8 พ.ย. 65 พล.ท. ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผบ.รร.จปร. มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดกระทงให้กับหน่วย สกศ.รร.จปร. โดยมี พล.ต.พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้รับมอบในนามกำลังพล สกศ.รร.จปร.

กำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมกันทำกระทงเพื่อประกวด ในงานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2565