“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกศ.รร.จปร. ร่วมกับ บริษัท ลูเมนตั้ม อินเตอร์เนชั่นแนลฯ จ.ปทุมธานี จัดนิทรรศการให้ นนร.ชั้นปีที่ 4 วิชาประวัติศาสตร์อเมริกา เข้าเยี่ยมชมกิจการ ในวันที่ 8 ต.ค. 63

สกศ.รร.จปร. จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สกศ.รร.จปร. ในวันที่ 2 ต.ค. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

สภาคณาจารย์ รร.จปร. จัดการประชุมสมัยสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 23 ก.ย. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร. โดยมี พล.ต.ศุภชัย ศรีหอม ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นประธานการประชุม เพื่อแถลงผลการดำเนินงานและมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่อดีตอาจารย์และข้าราชการ รร.จปร.

สกศ.รร.จปร. จัดพิธีแสดงการขอบคุณกำลังพลที่เกษียณอายุราชการ สกศ.รร.จปร. ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 ก.ค. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

กปศ.สกศ.รร.จปร. ร่วมกับ ร.ร.นครนายกวิทยาคม จัดกิจกรรมนำชมหอเฉลิมรัฐสีมาคุณากร และเสวนาเรื่อง "ประชาธิปไตยในโลกปัจจุบันกับประเทศไทย" ในวันที่ 24 ส.ค. 63 ณ กปศ.สกศ.รร.จปร. เพื่อให้ความรู้และทำความเข้าใจกับเยาวชน ม.5 ม.6 สายสังคมศาสตร์จำนวน 80 คน เรื่อง ความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ไทย และแนวคิดประชาธิปไตยที่สร้างสรรค์และเหมาะสมกับประเทศไทย

สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมจาก สวพ.ทบ. และพาชมงานวืจัยของ อจ.สกศ.รร.จปร. และ นนร.

สกศ.รร.จปร. จัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การส่งเสริมและพัฒนาการให้ความรู้ทางการเงิน" ให้แก่ นนร.ชั้นปีที่ 5 โดย ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 63 ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร. 

สกศ.รร.จปร. จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ด้วยการทำความสะอาดบริเวณอาคารสวนสมุนไพรมูลนิธิกิตติขจรเภสัชเวทย์ฯ ในวันที่ 13 ส.ค. 63

สกศ.รร.จปร. ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันที่ 11 ส.ค. 63 ณ บก.รร.จปร.

ผอ.สกศ.ฯ เยี่ยมเยียน พร้อมมอบของชำร่วยเพื่อเป็นกำลังใจกำลังพลและครอบครัว การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย