“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

2 ตุลาคม 2566 15.00 น. สกศ.รร.จปร.จัดพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผอ.สกศ.รร.จปร. ณ หอประชุมส่วนการศึกษา

6 ก.ย.2566 08.00 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ) กรุณาเป็นประธานในการรวมพลประจำสัปดาห์ สกศ.รร.จปร. ณ ห้องพระ สกศ.รร.จปร.

5 ก.ย.2566 ผู้บริหารและคณะอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ศึกษาดูงานทางประวัติศาสตร์ พื้นที่จังหวัดอยุธยา

4 ก.ย.2566 07.50 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และผู้แทนกองวิชา รับแถว นนร. บริเวณ หน้า กวล.สกศ.รร.จปร.

28 ส.ค.2566 09.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณาเป็นประธาน การประชุมเพื่อเน้นย้ำการ เตรียมการ และการปฏิบัติก่อนเปิดภาคการศึกษา 2/2566 ให้กับอาจารย์ สกศ.รร.จปร.       ณ หอประชุมส่วนการศึกษา รร.จปร.

28 ส.ค.2566 10.00 น. บริษัท T-Dai Computer OA (Thailand) Co.,Ltd. จัดการอบรมการใช้สมาร์ทบอร์ดอัจฉริยะ BenQ และ เครื่องโปรเจคเตอร์ ในโครงการห้องเรียน Smart Classroom ให้กับอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

วันนี้ 23 ส.ค. 66 เวลา 1300-1400 น. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดพิธีลงนามต่ออายุบันทึกตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง รร.จปร. กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 1106 ชั้น 11 อาคารวิศวฯ 100ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เป็นประธานฝ่าย รร.จปร. โดยมี ผอ.สกศ.ฯ พล.ต.ชวนฯ และคณะ ร่วมในพิธี

22 ส.ค.2566 09.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมกันพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณโถงกลางอาคาร บก.สกศ.รร.จปร.และร่วมปลูกต้นล่ำซำเพื่อทดแทนต้นไม้เดิม บริเวณด้านหน้าบก.สกศ.รร.จปร.

17 ส.ค.2566 13.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. กรุณามอบกางเกงวอล์มให้กับกำลังพล สกศ.รร.จปร. (นายสิบ, ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ) และมอบอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับกำลังพล สกศ.รร.จปร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยเขตสุขาภิบาล สกศ.รร.จปร.

16 ส.ค.2566 08.30 น. กวส.สกศ.รร.จปร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับกำลังพล สกศ.รร.จปร. เรื่องการปรนนิบัติบำรุงรักษาเครื่องตัดหญ้า ณ กวส.สกศ.รร.จปร.