“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

27-12-65 13.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.เป็นผู้แทน สกศ.รร.จปร ร่วมอวยพรผู้บังคับบัญชา เนื่องในวันขึ้นปีใหม่

กพ.สกศ.รร.จปร. ร่วมงานรำลึกวันเสด็จฯ ทรงเปิดโรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม และพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารใหม่ประจำปี 2565

23 ธ.ค.65 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.ร่วมคณะ ผบ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ ผบ.ทบ. เนื่องในโอกาสมาบรรยายพิเศษให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 5 ณ หอประชุมส่วนการศึกษา รร.จปร.

22 ธ.ค.65 13.30 น. ผบ.รร.จปร.และคณะฯตรวจเยี่ยม สกศ.รร.จปร. โดยมี ผอ.สกศ.รร.จปร.และ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร.ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม สกศ.รร.จปร.และตรวจเยี่ยม กองวิชาฟิสิกส์

22 ธ.ค.65 19.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. และตัวแทนกำลังพลหน่วยขึ้นตรง รร.จปร.จุดเทียน 2,000 ดวงและสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พุทธศาสนสถาน รร.จปร.

21 ธ.ค.65 08.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกภาคสนามของ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานหน้า บก.รร.จปร.

21 ธ.ค.65 09.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.และกำลังพล สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65 สหกรณ์ออมทรัพย์ รร.จปร. ณ หอประชุม สกศ.รร.จปร.

21 ธ.ค.65 15.30 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(บ) นำกำลังพล สกศ.ฯ เดินออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ รอบอ่างเก็บน้ำหลัง รพ.รร.จปร.

20 ธ.ค.2565 08.00 น. กำลังพล สกศ.ฯ รวมพลประจำสัปดาห์ และตรวจความเรียบร้อยของการแต่งกายในเครื่องแบบ เครื่องหมายของกำลังพล สกศ.รร.จปร.โดยผอ.กตก.สกศ.รร.จปร. เป็นประธาน

20 ธ.ค.65 10.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมแถลงแผนการฝึกภาคสนามของ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 4 โดยมี ผบ.รร.จปร.กรุณาเป็นประธาน ณ สวท.รร.จปร.