“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 ก.ค.2566 11.00 น. ผบ.รร.จปร.และคณะผู้บังคับบัญชสกศ. ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณ สวนป่าสัก สกศ.รร.จปร.

26 ก.ค.2566 13.30 น. ผอ.สกศ.ฯ เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจครอบครัวของข้าราชการ สกศ.ฯ ที่เจ็บป่วย

26 ก.ค.2566 15.30 ฯ. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ หน้าหอประุม สกศ.รร.จปร.และเดินตามเส้นทางภายในพื้นที่ รร.จปร.

20 ก.ค.2566 09.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.จปร. ร่วมพิธีปิดงานนวัตกรรมการศึกษาและวิจัยของ สปท. ณ อาคารอเนกประสงค์ สปท. กรุงเทพมหานคร

20 ก.ค.2566 13.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. ดูงานสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์ อ.องครักษ์ นครนายก

19 ก.ค.2566 15.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. นำกำลังพล สกศ.รร.จปร. ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ ณ หน้าหอประชุม สกศ.รร.จปร. และเดินตามเส้นทางในพื้นที่ รร.จปร.

14 ก.ค.2566 ผอ.สกศ.รร.จปร.และคณะผู้บังคับบัญชา บันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 สนามเป้า

13 ก.ค.2566 ผอ.สกศ.รร.จปร. ร่วมเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ 130 ปี วิกฤตการณ์ 112 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ฐานทัพเรือกรุงเทพ จังหวัดสมุทรปราการ 

12 ก.ค.2566 พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ)  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานราชานุญาตให้คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ 5 เดินทางไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์บ้านสวนปทุม พระตำหนักบ้านสวนปทุม จังหวัดปทุมธานี ซึ่งศึกษาวิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย (HI 5002) 

11 ก.ค.2566 08.30 น. ดร.เศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษเรื่อง สถาทางเศรษฐกิจ : ระบบการเงินโลกในพหุขั้วอำนาจ วิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคงของโลก (HI 5101) ณ ห้อง 206 กปศ.สกศ.รร.จปร.