“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

18 พฤษภาคม 2566 1500 น. ผอ.สกศ.รร.จปร.นำ รอง ผอ.สกศ.ฯ ผอ.กอง และ กพ.สกศ.ฯ ร่วมกิจกรรม "ปลูกต้นไม้ผลภาคใต้" ณ บริเวณด้านข้าง กวย.สกศ.รร.จปร.

 

11 พ.ค. 66 เวลา 1000-1100  พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ)  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นประธานพิธีไหว้ครู และพระราชทานเหรียญรางวัล ประจำปี 2566 ณ หอประชุม รร.จปร.

11 พ.ค. 66 เวลา 1330-1530 คณะกรรมาธิการทหารและความมั่นคงแห่งรัฐ วุฒิสภา ได้ตรวจเยี่ยม รร.จปร. โดย ผบ.รร.จปร. และคณะผู้บังคับบัญชา ให้การต้อนรับ

10 พฤษภาคม 2566 15.00 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ ตรวจเยี่ยมบ้านพักอาศัยประเภทแฟลต E1 - E2 

10 พ.ค. 66 นายสีหศักดิ์  พวงเกตุแก้ว อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรุณาบรรยายแก่ นนร. วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัย ณ กปศ.สกศ.รร.จปร. โดย ผอ.สกศ.รร.จปร. ให้การต้อนรับ

3 พ.ค.66  พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ)  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงรับแถว นนร. ณ บริเวณลานหน้า บก.รร.จปร.

2 พ.ค.66 พล.อ.หญิง ศ.(เกียรติคุณ)  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงสอน นนร. วิชาประวัติศาสตร์ความมั่นคง ณ กปศ.สกศ.รร.จปร.

1 พ.ค.2566 07.45 น. พล.ต. รศ. พีรพล  สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. และ ผู้แทนกองวิชา รับแถวนนร.เนื่องในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ กวล.สกศ.รร.จปร.

28 เมาายน 2566 09.00 น . พล.ต. รศ. พีรพล  สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. ปฐมนิเทศให้กับ นนร.ชั้นปีที่ 1 - 5 ณ หอประชุม รร.จปร.

27 เมษายน 2566 13.30 น. พล.ต. รศ. พีรพล สงนุ้ย ผอ.สกศ.รร.จปร. พบปะและมอบนโยบายในการเรียนการสอน ให้กับอาจารย์ สกศ.รร.จปร. ณ ห้อง 206 กปศ.สกศ.รร.จปร.