“สังคมเรียนรู้ มุ่งสู่โลกกว้าง สรรค์สร้างผู้นำ คุณธรรมจรรยา พัฒนากองทัพบก และประเทศชาติ”
รอบรั้วส่วนการศึกษา รร.จปร.

ข่าวประชาสัมพันธ์

30 มี.ค.2566 09.30 น. พล.ท.ศุภชัย  ศรีหอม ที่ปรึกษา รร.จปร.และ คณะผอ.สกศ.รร.จปร. ตรวจพื้นที่ ที่ใช้ในการสอบข้อเขียน การสอบบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปีการศึกษา 2566 (แบบทั่วไป) ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี

29 มี.ค.2566 09.30 น. รอง ผอ.สกศ.รร.จปร.(ศ.) กรุณาเป็นประธานการชี้แจงกรรมการคุมสอบ การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็น นตท.(ทบ.) ประจำปีการศึกษา 2566 (แบบทั่วไป) ณ ห้อง 105, 106 กปศ.สกศ.รร.จปร.

24 มี.ค.2566 รร.จปร. โดย สกศ.รร.จปร.(กมส.สกศ.รร.จปร.) ส่ง นนร.ทำการแข่งขันตอบปัญหากฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ว่าด้วยการขัดกันด้วยอาวุธ ระหว่างโรงเรียนนานาชาติ ครั้งที่ 21 ที่เมือง San Remo ประเทศอิตาลี ผลการแข่งขันทีมประเทศไทย นนร.ธีระเศรษฐ์  มณิวราปริพัต ได้รับรางวัลรองชะเลิศอันดับ 4 ประเภททีม ซึ่งร่วมกับทีมกับนักเรียนนายร้อยสหรัฐอเมริกาและอิตาลี

22 มี.ค.2566 15.00 น. สกศ.รร.จปร.ออกกำลังกายประจำสัปดาห์ โดยมี พ.อ. ปเสฏฐา  สารลักษณ์ ผอ.กอศ.สกศ.รร.จปร. เป็นผู้แทน ผอ.สกศ.รร.จปร.ในการนำออกกำลังกาย ณ สนามกีฬา รร.จปร.

20 มี.ค.2566 15.00 น. กิจกรรมโครงการ Healthy & Smart Body (ครั้งที่ 4) โดยการเดินออกกำลังกายภายในพื้นที่ รร.จปร.

17 มี.ค.2566 ผอ.สกศ.รร.จปร. และ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. ร่วมแสดงความยินดีกับ  พ.อ.รศ.ดร.สุรัตน์  เลิศล้ำ  ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ เป็น ผู้ชำนาญการ ทบ.  (พลตรี)

16 มี.ค.2566 08.00 น. รร.จปร.ฝึกทบทวนให้กับกำลังพล นขต.รร.จปร. และมอบรางวัลการแข่งขันยิงปืนสั้นและปลย.

15 มี.ค.2566 08.30 น. กำลังพล สกศ.รร.จปร. ทำกิจกรรมจิตอาสา ณ ถนนสายจงรักภักดี

15 มี.ค.2566 14.00 น. รร.จปร. จัดการแข่งขันกีฬาพายเรือสามัคคีและกีฬาพื้นบ้านไทย ณ ลานกิจกรรมหลัง รพ.รร.จปร.

13 มี.ค.2566 16.30 น. ผอ.สกศ.รร.จปร. และกำลังพล สกศ.รร.จปร. ร่วมงานฌาปนกิจศพมารดาของกำลังพล สกศ.รร.จปร. ณ วัดบุนนาครักขิตาราม