ทรงพระเจริญ

เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการและกำลังพล ส่วนการศึกษา รร.จปร.