รร.นายร้อย จปร. เปิดรับสมัครสอบเตรียมทหาร 2557

งานนำเสนอ1

 

 

เมนู

ระเบียบหลักเกณฑ์

 

 

ระเบียบหลักเกณฑ์

พระราชบัญญัติ กำหนดวิทยฐานะผู้สำเร็จวิชาการทหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2558

 

 

 

ขั้นตอนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการ

ข้อบังคับสภาการศึกษาวิชาการทหาร พ.ศ.2559

 

 

คณะกรรมการ

หลักเกณฑ์การพิจารณารับรองผลงานทางวิชาการ

 

 

 

วารสารวิชาการ

แนวทางการจัดทำเอกสารทางวิชาการ

 

 

 

กิจกรรม

หลักเกณฑ์การประเมินความสามารถในการสอน

 

 

 

home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภา อจ.สกศ.รร.จปร. ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก 26001