พ.อ.จิระ เหล่าจิรอังกูร

ผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

พ.อ.ปิยวัตร์ ณ พัทลุง

รองผู้อำนวยการกองวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
สกศ.รร.จปร.

ปฏิทินกิจกรรม

เมษายน 2020
วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์ วันอาทิตย์
30 มีนาคม 2020 31 มีนาคม 2020 1 เมษายน 2020 2 เมษายน 2020 3 เมษายน 2020 4 เมษายน 2020 5 เมษายน 2020
6 เมษายน 2020 7 เมษายน 2020 8 เมษายน 2020 9 เมษายน 2020 10 เมษายน 2020 11 เมษายน 2020 12 เมษายน 2020
13 เมษายน 2020 14 เมษายน 2020 15 เมษายน 2020 16 เมษายน 2020 17 เมษายน 2020 18 เมษายน 2020 19 เมษายน 2020
20 เมษายน 2020 21 เมษายน 2020 22 เมษายน 2020 23 เมษายน 2020 24 เมษายน 2020 25 เมษายน 2020 26 เมษายน 2020
27 เมษายน 2020 28 เมษายน 2020 29 เมษายน 2020 30 เมษายน 2020 1 พฤษภาคม 2020 2 พฤษภาคม 2020 3 พฤษภาคม 2020

กิจกรรมที่จะมาถึง