เรียนแจ้งกองวิชา สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบประจำภาค

เรียนแจ้งกองวิชา สำหรับนักเรียนที่ขาดสอบประจำภาคเนื่องจากป่วย หากดำเนินการสอบวัดผลไม่ทันการออกเกรด ให้ลงเป็นระดับอักษร I ส่วนนักเรียนที่ ลาพักการศึกษา ลงอักษรระดับ W