พิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

วันที่ 3 ต.ค.60 เวลา 1530 สกศ.รร.จปร จัดให้มีพิธีรับ-ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนการศึกษาโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โดยมีข้าราชการ สกศ.รร.จปร เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม สกศ.รร.จปร