ส่วนการศึกษา รร.จปร. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเงินพระราช- กุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา

ส่วนการศึกษา รร.จปร. จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมถวายเงินพระราช-
กุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ณ หอประชุม รร.จปร. วันที่ ๑๐ ส.ค.๖๐