กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดทำโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและคัดเลือก นนร. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561

กอศ.สกศ.รร.จปร. จัดทำโครงการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาและคัดเลือก นนร. เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2561 ผลการประกวด นนร.พิพัฒน์ อุ่นแสน ชั้นปีที่ ๔ และ นนร.มณฑล เกิดมีทรัพย์ ชั้นปีที่ ๓ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลชมเชยการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รอบคัดเลือกภาคกลาง หัวข้อ “ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เสริมศักดิ์ศรีความเป็นไทย” จัดโดย สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เมื่อ ๘ ธ.ค.๖๑