พ.ท.กิตติภพ พรหมดี ผศ.สกศ.รร.จปร. เดินทางไปเข้าร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๔ (CHINARE34 : 34th Chinese Antarctic Research Expedition)

ในวันที่ ๒๖ ม.ค.- ๑๐ มี.ค.๖๑ พ.ท.กิตติภพ พรหมดี ผศ.สกศ.รร.จปร. เดินทางไปเข้าร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๔ (CHINARE34 : 34th Chinese Antarctic Research Expedition) ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ คาบสมุทรคิงส์จอร์จ ทวีปแอนตาร์กติก