สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสังเกตการณ์พิธีลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)

พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสังเกตการณ์พิธีลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)

เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๖๑ พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสังเกตการณ์พิธีลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓๐ อาคาร CAT Tower บมจ. กสท โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง ก.ท.