กิจกรรมส่วนการศึกษา

นนร. เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

นนร.พิพัฒน์ อุ่นแสน ชั้นปีที่ ๓ สาขา วท.๒ เข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบชิงชนะเลิศ (ระดับประเทศ) ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๖๐

พ.อ.ชวน จันทวาลย์ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐

พ.อ.ชวน จันทวาลย์ ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ภูเขางามรีสอร์ท จว.น.ย.

อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ

อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมการอบรมหลักสูตร การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงานระดับผู้ช่วยผู้ชำนาญการ ณ NPC Safety and Environmental Service Co., Ltd.

อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างด้วยโปรแกรม SoildWorks และ Ansys

อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการวิเคราะห์พฤติกรรมของโครงสร้างด้วยโปรแกรม SoildWorks และ Ansys ซึ่งจัดโดย ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อาจารย์ สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ รร.ตท.สปท. ให้แก่ นตท. ในโครงการอบรมฟิสิกส์ โอลิมปิก

อาจารย์ สกศ.รร.จปร. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ณ รร.ตท.สปท. ให้แก่ นตท. ในโครงการอบรมฟิสิกส์ โอลิมปิก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ ๑๗

1 2 3 4