กิจกรรมส่วนการศึกษา

พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. พร้อมคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่สนับสนุน กวค.สกศ.รร.จปร. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบำรุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น” ให้แก่กำลังพล สกศ.รร.จปร. และผู้ที่สนใจภายใน รร.จปร. ณ อาคารประลอง กวค.สกศ.รร.จปร.

พ.อ.อโณทัย สุขแสงพนมรุ้ง ผอ.กวค.สกศ.รร.จปร. พร้อมคณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่สนับสนุน กวค.สกศ.รร.จปร. จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การปรนนิบัติบำรุงและเทคนิคการใช้รถยนต์เบื้องต้น” ให้แก่กำลังพล สกศ.รร.จปร. และผู้ที่สนใจภายใน รร.จปร. ณ อาคารประลอง กวค.สกศ.รร.จปร.

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี ผศ.สกศ.รร.จปร. เดินทางไปเข้าร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๔ (CHINARE34 : 34th Chinese Antarctic Research Expedition)

พ.ท.กิตติภพ พรหมดี ผศ.สกศ.รร.จปร. เดินทางไปเข้าร่วมศึกษาวิจัยร่วมกับคณะสำรวจทวีปแอนตาร์กติกแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ ๓๔ (CHINARE34 : 34th Chinese Antarctic Research Expedition) ณ สถานีวิจัยเกรทวอลล์ คาบสมุทรคิงส์จอร์จ ทวีปแอนตาร์กติก

สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสังเกตการณ์พิธีลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม)

พ.อ.ศุภชัย ศรีหอม รอง ผอ.สกศ.รร.จปร. และคณะ อจ.สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมสังเกตการณ์พิธีลงนามความร่วมมือ ในการศึกษาและพัฒนาระบบโครงข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร ระหว่าง รร.จปร. กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (บมจ. กสท โทรคมนาคม) ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น ๓๐ อาคาร CAT Tower บมจ. กสท โทรคมนาคม ถ.เจริญกรุง ก.ท.

รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห. ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา

พ.อ.ทองคำ ชุมพล ผอ.กอง สกศ.รร.จปร. และ พ.อ.ป๋อง คำอาจ นปก.ประจำ รร.จปร. ช่วยราชการ สกศ.รร.จปร. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษารูปแบบใหม่สถานศึกษา กห. ระดับขั้นพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา ซึ่งจัดโดย สปท. ณ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์กองทัพไทยเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จว.ช.บ.

1 2 3 7